05.08.2015

 ОБЯВА

На основание Заповед № РД-11- 114 от 04.08.2015 г. на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на следните недвижими имоти общинска собственост:

Срокът за приемане на заявленията за участие и предложенията е до 17.00 ч. на  19.08.2015г. в административният център за обслужване на клиенти на Община Ценово. Конкурсът ще се проведе на 20.08.2015г. в сградата на Община Ценово, заседателната зала на Общински съвет от 13.00 ч.

прочети подробно »  

Документация »  

Заповед № РД-11-114 »