28.06.2019

ОБЯВА

Със Заповед №РД-11/ 089 от 25.06.2019г., Заповед №РД-11/ 091 от 25.06.2019г., Заповед №РД-11/ 093 от 25.06.2019г.,Заповед №РД-11/ 094 от 25.06.2019г. . и Заповед №РД-11/ 095 от 25.06.2019г.. на кмета на Община Ценово се определят спечелилите публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем земеделски земи общинска собственост. 

Заповед №РД-11/089>>   
Заповед №РД-11/091>>   
Заповед №РД-11/093>>   
Заповед №РД-11/094>>  
Заповед №РД-11/095>>