15.05.2019

ОБЯВА

Със Заповед №РД-11/ 067 от 10.05.2019г., Заповед №РД-11/ 068 от 10.05.2019г., Заповед №РД-11/ 069 от 10.05.2019г. и Заповед №РД-11/ 070 от 10.05.2019г. на кмета на Община Ценово се определят спечелилите публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда земеделски земи общинска собственост за срок от 10 години. 

Заповед №РД-11/067>>   
Заповед №РД-11/068>>  
Заповед №РД-11/069>>  
Заповед №РД-11/070>>