04.01.2021

ОБЯВА

Община Ценово обявява прием на документи за „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Ценово”

Община Ценово обявява прием на документи от кандидат-потребители за услуга  „Топъл обяд“  по проект „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от  COVID-19 в община Ценово“, Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“, Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г., съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Проектът ще се реализира на територията на цялата община, като услугата ще се предоставя в периода от 01 февруари 2021 г. до 27 април 2021 г.

Прочети подробно обявата: 
Декларация:  
Заявление: