13.06.2017 г. 

ОБЯВА

Община Ценово обявява конкурс за длъжността „Юрисконсулт“

Заповед № РД-11-055 от 13.06.2017  

Документация и условие за участие