25.10.2017

  СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 17, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Ценово съобщава, че на 29.11.2017г от 14:00 часа в сградата на Общинска администрация Ценово ще се проведе обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието на околната среда (ДОВОС), в т. ч Доклад за оценка на степента на въздействието (ДОСВ) за инвестиционно предложение: „Изграждане на автомагистрала „Русе- Велико Търново“

Документацията по ДОВОС и ДОСВ е достъпна както следва:

- В сградата на Общинска администрация, стая 301, с. Ценово, ул. „Цар Освободител” № 66, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа;
- В сградата на Кметство Белцов, с. Белцов, от 08:00 до 16:30 часа всеки работен ден;
- В сградата на Кметство Пиперково, с. Пиперково от 08:00 до 16:30 часа всеки работен ден;
- В сградата на Кметство Долна Студена, с. Долна Студена от 08:00 до 16:30 часа всеки работен ден;

Писмени становища и мнения се приемат на горепосочените адреси, както и на е-mail: obshtina_cenovo@abv.bg.