06.10.2017

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РУСЕ

ОРГАНИЗИРА ПУБЛИЧНО СЪБИТИЕ ПО РЕАЛИЗИРАНЕТО НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
НА 11 ОКТОМВРИ 2017 Г. ОТ 10,30 Ч. В САЛОНА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ 1898“ С. ЦЕНОВО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ИНИЦИАТИВА „ЕФЕКТИВНОСТ НА ПАРТНЬОРСТВАТА- ФАКТОР ЗА УСТОЙЧИВО СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ“

ДНЕВЕН РЕД:

1. Откриване от областния управител на област Русе – Галин Григоров;

2. Презентация по повод 10 години от членството на Европейския съюз и Българското председателство на Съвета на ЕС в периода 1 януари – 30 юни 2018 г;

3. Излъчване на кратък филм за начина на функциониране на институциите на ЕС;

4. Провеждане на открити дискусии и обмен на мнения между участващите целеви групи в инициативата;

5. Възможност за въпроси и отговори;

6. Закриване.

 

По време на инициативата ще има изява на местни фолклорни състави.

 

Каним всички.