11.05.2021

ОБЯВА

Офис за военен отчет-Община Ценово Ви информира, че със заповед ОХ- 280/01.04.2021г. на министъра на отбраната на Република България e разкрита процедура за обявяване на 40 (четиридесет) войнишки длъжности във военно формирование 28860-Горна Малина, от Състава на съвместното командване на силите, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.  

  Конкурсът ще се проведе по график от 26.07.2021г. до 30.07.2021г. и включва-тест за проверка на общата култура, изпит за определяне на физическата годност и събеседване с кандидатите.

  Срок за подаване на документите по местоживеене и постоянен адрес-до 02.07.2021г. включително.

  Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване можете да получите от:

Военно окръжие I степен Русе-гр. Русе, ул. „Княжеска” № 8
телефон: 082/834 817

Офис за военен отчет-Община Ценово
с. Ценово, ул. „Цар Освободител”  №66
телефон: 0889 756 330 

Линк към обявата