28.01.2021

ОБЯВА

  Офис за военен отчет-Община Ценово Ви информира, че със заповед № ОХ- 1013/10.12.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни длъжности за Военноморските сили и Военновъздушните сили за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс, съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2.

Кандидатите за длъжностите за приемане на служба в доброволния резерв трябва да отговарят на следните изисквания (чл. 24, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България)

  • да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;
  • да са годни и психологически пригодни за служба в доброволния резерв; 
  • да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;
  • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от рехабилитацията; 
  • срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер; 
  • да не са освобождавани от военна служба, поради наложено дисциплинирано наказание „уволнение”;
  • да не са навършили пределна възраст за служба в доброволния резерв;
  • да не са назначени по трудово или служебно правоотношение в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и да не са отсрочени от повикване във въоръжените сили при мобилизация. 

Срок за подаване на документите - до 29.10.2021 г.

Военно окръжие I степен Русе-гр. Русе, ул. „Княжеска” № 8
телефон: 082/834 817
Офис за военен отчет-Община Ценово
с. Ценово, ул. „Цар Oсвободител”  №66
телефон: 0889 756 330
Линк към обявата: http://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/obqva_dr.pdf