"РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПОКРИВ И КОРНИЗ НА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ 322,5 КВ. М. С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ "ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ" В С. НОВГРАД, ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ", ФИНАНСИРАНИ С ДОГОВОР № РД 11-05-11 ОТ 17.08.2017 Г. ОТ МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА" 
 
13.09.2017 г.
25.09.2017 г.
03.11.2017 г.