Предмет на поръчката:  
„Инженеринг - проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор на подобект - ул. “Малчика“ в с. Ценово, подобект - “Пробуда“ в с. Белцов, подобект ул. “Бузлуджа“ в с. Новград,  подобект –част от ул. “Генерал Радецки“  в с. Караманово и подобект –част от ул. “Бузлуджа“ в с. Караманово, община Ценово, област Русе“

21.04.2020 г.
Съобщение за удължаване срока за подаване на оферти  
26.05.2020 г 
Протокол от работата на комисията
02.06.2020 г.
Договор 04602062020ДЗ