Предмет на поръчката: 
„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО ЗА УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ С. КАРАМАНОВО, ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ“ 

1. Обява 022 от 08.08.2019 г. 
2. Технически спецификации;  
3. Проект на договор; 
4. Образци на документи; 
5. Технически проект; 
6. Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП   
19.08.2019 г. 
Съобщение за удължаване срока за подаване на оферти 
16.09.2019 г. 
Протокол 1 от 16.09.2019 година 
09.10.2019 г. 
Договор 11419092019ДЗ