Предмет на поръчката: 
„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО В ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ“ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1: Упражняване на Независим строителен надзор на основен ремонт и рехабилитация на улици в населените места на община Ценово;
Обособена позиция № 2: Упражняване на Независим строителен надзор на обект Основен ремонт на сграда в с. Долна Студена
Обособена позиция № 3: Упражняване на Независим строителен надзор на обект Изграждане на мемориал на загиналите във войните за освобождение и национално обединение на България в с. Новград, община Ценово, област Русе

Обява № 020 от 16.07.2019 г. ;  
Технически спецификации;   
Проект на договор;   
Образци на документи;  
Технически проекти;   
Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП  

29.07.2019 г. 

07.08.2019 г.
Протокол 07.08.2019 година 

09.08.2019 г. 
Договор 09809082019ДЗ   

26.08.2019 г. 
Договор 10326082019ДЗ