17.07.2019      

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

Уведомяваме Ви, че на 17.07.2019г – 18.07.2019г от залез слънце  до 10:00 часа на следващия ден ще се проведат дезинсекционни мероприятия – авиационно третиране срещу комари  с препарат „Ефциметрин 10ЕК“, чиято основна съставка е Циперметрин. Терените подлежащи на третиране са НЕ урбанизираните площи по поречието на река Дунав от сръбската граница до сухоземната граница с Румъния. Третирането ще се извърши по следния ред:

На 17 юли 2019 г. /сряда/ ще бъде обхваната ивица до 2 км южно от брега на река Дунав от сръбската граница до село Сомовит.

На 18 юли 2019 г. /четвъртък/ ще бъдат третирани площите от село Сомовит до сухоземната граница с Румъния, където попада и Община Ценово.

Моля да предприемете съответните мерки за опазване на пчелите и пчелните семейства.

 В случай на промяна на метерологичните условия, графикът може да претърпи корекции.

 

 Д-Р ПЕТЪР ПЕТРОВ 

Кмет на Община Ценово