19.12.2017

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 09.01.2018г. /вторник/ от 10.00ч. в заседателната зала на общински съвет - Ценово ще се проведе публично обсъждане на бюджета за 2018г. 

 Кмет на Община Ценово: д-р Петър Петров