В изпълнение на Програмата за взаимодействие между Министерството на вътрешните работи и Националното сдружение на общините в Република България за периода 2012 - 2013 г., на 18 септември 2012 г.
Кметът на Община Ценово - д-р Петър Петров подписа Споразумение за обществен ред и сигурност с началника на РУ "Полиция" гр. Бяла - гл. инспектор Асен Желязков. Целта на споразумението е противодействие на битовата престъпност и опазване на публичното имущество, превенция на престъпността сред децата и младежите, опазване на селскостопанското имущество, повишаване безопасността на движението, обогатяване формите на взаимодействие и публичност.

прочетете споразумението >>