• Процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
    24.08.2011

    СЪОБЩЕНИЕ

  • Приключи изпълнението на проект „Грижа в семейна среда
    7.10.2010

    Приключи изпълнението на проект „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” в община Ценово