Във връзка с изпълнение на Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка (РМШ) в Република България 2012-2016 г., бе създаден Регионален координационен съвет за област Русе, вкл. представители на всички заинтересовани страни, имащи отношение към този проблем, както и представители на осемте общини.
Препоръчителната имунизация срещу РМШ ще обхване момичета на 12 годишна възраст.

Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка в република България 2012 – 2016 г. >>