12.03.2018

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ

„КАРДИОЛОГИЧНА ГРИЖА ЗА ДЪЛЪГ И ПЪЛНОЦЕНЕН ЖИВОТ“

 

Българският Кардиологичен Институт /БКИ/, Българската национална телевизия /БНТ/ и Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ организират национална кампания „Кардиологична грижа за дълъг и пълноценен живот“.

Същността на кампанията е да бъдат осигурени безплатни консултации и прегледи на страдащи от сърдечносъдови заболявания от специалисти-кардиолози от Българският Кардиологичен институт.

Целта на кампанията е превенция на сърдечносъдовите заболявания, удължаване на живота на пациентите със сърдечносъдови заболявания в страната ни, подобряване на качеството на живот и достъпа до високоспециализирана лекарска грижа.

В Община Ценово прегледите ще се проведат на 20.03.2018 г. /вторник/ от 9:00 часа, в помещението на Домашен социален патронаж с. Ценово, находящ се на адрес ул. „Цар Освободител“ 66.

Желаещите да бъдат прегледани и консултирани от специалисти кардиолози е необходимо да носят епикризи, амбулаторни листи, рецептурни книжки, както и медикаментите, които са им изписани

За по-добра организация на прегледите е необходимо предварително записване на желаещите, като за целта се обадят в Община Ценово на тел. 08122 2510, вътр. 42 или на тел. 0878681908. Лице за контакт и записване за прегледите: Десислава Атанасова.