23.04.2019

СЪОБЩЕНИЕ

  ОТНОСНО – Информационна кампания на НАП по уведомяване на земеделските производители за задължението им да подават ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за получени доходи през 2018 г.

На официалната страница на ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ на адрес: https://seu.dfz.bg/seu/f?p=727:8160:::NO:8160:: лицата могат да проверят точния размер на изплатените суми от фонда през 2018 г. Справката е достъпна по ЕГН. 

Виж цялата информациа от това съобщение >> 

Указание за ГДД с декларирани субсидии ДФЗ>>