21.02.2019

ИНФОРМАЦИЯ  

за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община ЦЕНОВО

Прочети подробно »