13.03.2018г.

П О К А Н А

ОТНОСНО: Информационни срещи на ОИЦ-Русе за възможностите, които оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони предоставят на общините, бизнеса и НПО  през 2018 г. с акцент – новият електронен начин за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони чрез ИСУН 2020

прочети »