14.11.2018 г. 
Публично състезание по ЧЛ. 20, АЛ. 2, Т. 2 ОТ ЗОП – с предмет:
Предмет на поръчката: 
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения при Община Ценово, област Русе по десет обособени позиции“ 
Обособена позиция № 1: Месо и месни продукти
Обособена позиция № 2: Мляко и млечни продукти
Обособена позиция № 3: Масла и мазнини
Обособена позиция № 4: Риба, рибни продукти и други морски храни
Обособена позиция № 5: Яйца
Обособена позиция № 6: Зърнени храни и храни на зърнена основа
Обособена позиция № 7: Картофи, кореноплодни и варива
Обособена позиция № 8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях
Обособена позиция № 9: Други хранителни продукти
Обособена позиция №10: Консерви, консервирани продукти и др. 

Решение; 
Обявление;  
Документация; 
Технически спецификации;  
Методика за оценка;  
Проект на договор; 
Образци; 
Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП 
25.01.2019 г.
Протокол 1;  
Протокол 2;  
Съобщение за отваряне на ценовите оферти  
11.02.2019 г.
Протокол № 3 от 11.02.2019 година;   
Решение № РД 11/015 от 11.02.2019 година;  
13.03.2019
Обявление за възложена поръчка      
ЛИНК към АОП   
Договор № 02901032019ДЗ от 01.03.2019 г >>     
Договор № 03001032019ДЗ от 01.03.2019 г >>      
Договор № 03101032019ДЗ от 01.03.2019 г >>      
Договор № 03201032019ДЗ от 01.03.2019 г >>     
Договор № 03301032019ДЗ от 01.03.2019 г >>     
Договор № 03401032019ДЗ от 01.03.2019 г >>  
Договор № 03501032019ДЗ от 01.03.2019 г >>   
Договор № 03601032019ДЗ от 01.03.2019 г >>   
Договор № 03701032019ДЗ от 01.03.2019 г >>  
Договор № 03801032019ДЗ от 01.03.2019 г >>   
10,03,2021

1. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по Обособена позиция № 1: Месо и месни продукти 
 – линк към АОП  https://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=1009035

2. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по Обособена позиция № 2: Мляко и млечни продукти 
– линк към АОП  https://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=1009036

3. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по Обособена позиция № 3: Масла и мазнини 
– линк към АОП  https://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=1009043

4. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по Обособена позиция № 4: Риба, рибни продукти и други морски храни 
– линк към АОП  https://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=1009045

5. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по Обособена позиция № 5: Яйца 
– линк към АОП  https://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=1009046

6. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по Обособена позиция № 6: Зърнени храни и храни на зърнена основа 
– линк към АОП  https://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=1009048

7. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по Обособена позиция № 7: Картофи, кореноплодни и варива 
– линк към АОП  https://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=1009049

8. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по Обособена позиция № 8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях 
– линк към АОП  https://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=1009050

9. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по Обособена позиция № 9: Други хранителни продукти 
– линк към АОП   https://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=1009051

10. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по Обособена позиция №10: Консерви, консервирани продукти и др. 
– линк към АОП  https://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=1009064