С решение  №287 на Общински съвет – Ценово, област Русе,

взето на заседание с Протокол № 38/07.02.2014 г.

се прие бюджета на Община Ценово за 2014 година. 

прочети »