• Създаване на общинско предприятие „Поддържане на общински пасища и гори и комунални дейности”
  19.06.2012

  Мотиви 

  ОТНОСНО: Създаване на общинско предприятие „Поддържане на общински пасища и гори и комунални дейности”

 • Анкети за оценка на услугата „Поддържане на уличната мрежа” в област Русе
  13.06.2012
  Във връзка са проведеното заседание на областния съвет за прозрачност и гражданско наблюдение проведено на 15.03.2012 г., се прие в месеците от юни до ноември на територията на област Русе да се извърши мониторинг на услугата "Поддържане на уличната мрежа"
  С оглед на взетото на заседанието решение, всяка  община определи 3 улиц
 • Предложение за Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3
  13.06.2012

   ДО

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
  С. ЦЕНОВО
    

 • Обява за спазване реда и начина на изхвърляне на битови отпадъци
  12.01.2012

  Уважаеми съграждани!

      На основание Наредба № 1 и Наредба № 5 на Общински съвет Ценово, всички жители на Общината са длъжни:

  1. Да изхвърлят битови отпадъци само в определените за целта контейнери.