21.09.2023

ИНФОРМАЦИЯ
Относно: Информация за разписанията на влаковете в новия График за движение на влаковете (ГДВ) за 2023/2024г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
            Ежегодно през м. декември влиза в сила ново разписание на влаковете, като през 2023г. ще влезе в сила от 10 декември и ще бъде с период на действие до 14 декември 2024г.
            В тази връзка в деловодството на Областна администрация – Русе по електронна поща (наш вх. №53-00-25/19.09.2023г.) постъпи писмо от „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД, ППП Горна Оряховица с искане за предоставяне на становища по проекта на ГДВ за 2023/2024г.
Същият е публикуван на интернет адрес: https://www.bdz.bg/bg/a/proektt-na-grafik-za-dvizhenie-na-vlakovete-za-2024-g-e-publikuvan-za-obshchestveno-obszhdane.
В тази връзка е необходимо да изпратите Вашите становища в Областна администрация – Русе до 17.00ч. на 25.09.2023г. на ел. поща: governor@ruse.egov.bg , с оглед отразяването им в единна позиция по така разработения проект.
При необходимост от допълнителна информация, може да се свържете с инж. Теодор Радев – главен експерт Организация на превозите и ГДВ в ППП Горна Оряховица, тел: 0886 050514 и e-mail: tradev@bdz.bg.