Новини

С таблети се сдобиха 28 деца от ромската общност в община Ценово
31.07.2020
Две години Община Ценово реализира проект ROBG-417
29.07.2020
Година и единадесет месеца Община Ценово изпълнява трансграничен проект ROBG-417
30.06.2020
28 деца от ромски произход в община Ценово ще получат таблети
25.06.2020
Община Ценово и Програма „Ромакт“ ще работят съвместно
03.06.2020
Община Ценово и Програма „Ромакт“ ще работят съвместно
03.06.2020
Партньорите по проект ROBG-417 подадоха Искане за удължаване срока на проекта с 6 месеца.
29.05.2020
Започна разработването на План за интегрирано развитие на община Ценово за периода 2021-2027 г.
28.04.2020
От днес в Община Ценово се приемат документи за актуализиране на здравноосигурителния статус
09.04.2020
Кметът на Община Ценово – Д-р Петър Петров подписа споразумение за партньорство и включване на община Ценово в Програма ROMACT
06.04.2020

Обяви

Община Ценово ще проведе дезинсекционно мероприятие
12.08.2020
Открива се процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване
11.08.2020
Със заповеди на кмета на Община Ценово се определят спечелилите публичен търг с явно наддаване
10.08.2020
Заповеди по чл.37 ал.1 от ЗСПЗЗ
06.08.2020
Уведомяваме Ви, че в Община Ценово е получено Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда
31.07.2020
Съобщение за третиране срещу комари
30.07.2020
Със заповеди на кмета на Община Ценово се определят спечелилите публичен търг с тайно наддаване
24.07.2020
Предложение на кмета относно Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за периода 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.
22.07.2020
Инвестиционно предложение: „Изработване на идеен проект за ПСОВ и довеждаща канализация за населени места с. Ценово, с. Долна Студена, общ. Ценово, обл. Русе“
20.07.2020
Открива се процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 година
15.07.2020