Новини

Предоставянето на топъл обяд в Община Ценово приключва на 30.09.2021г.
28.09.2021
Закриваща пресконференция по проект ROBG-417
29.07.2021
32-ма нови потребители ползват услугата „Топъл обяд“ от 01.07.2021 г.
20.07.2021
През месец юни 2021 г. в Комуна Хотареле и Комуна Гряка, Република Румъния се проведоха обучения на доброволците на трите партньора по проект ROBG-417
16.06.2021
Приет е план за интегрирано развитие на община Ценово (2021-2027) г.
02.06.2021
Две години и десет месеца Община Ценово изпълнява проект ROBG-417 "Трансгранично партньорство между Ценово-Хотареле-Гряка срещу природни рискове
31.05.2021
Информация топъл обяд
31.03.2021
15 ноември - Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия
12.11.2020
„РОМАКТ“ ще сътрудничи между местната власт и уязвимите общности в Ценовско
13.10.2020
С таблети се сдобиха 28 деца от ромската общност в община Ценово
31.07.2020

Обяви

В Община Ценово е получена Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС - с. Кривина
11.01.2022
В Община Ценово е получена Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС - с. Ценово
11.01.2022
В Община Ценово е получено Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС
31.12.2021
Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на Земеделска земя – собственост на Община Ценово за 15 години
30.12.2021
Заповед за забрана на пиротехнически средства
29.12.2021
Определя се спечелилия публичен търг с тайно наддаване за продажба на обект общинска собственост
23.12.2021
Заповеди за спечелили търг с явно наддаване за наем 1 година на обект общинска собственост
15.12.2021
Справка съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове.
13.12.2021
Окончателен Доклад за Последващата оценка
10.12.2021
Заповед и указания за превенция от болестта Инфлуенца по птиците в Община Ценово
10.12.2021