Новини

Година и единадесет месеца Община Ценово изпълнява трансграничен проект ROBG-417
30.06.2020
28 деца от ромски произход в община Ценово ще получат таблети
25.06.2020
Община Ценово и Програма „Ромакт“ ще работят съвместно
03.06.2020
Община Ценово и Програма „Ромакт“ ще работят съвместно
03.06.2020
Партньорите по проект ROBG-417 подадоха Искане за удължаване срока на проекта с 6 месеца.
29.05.2020
Започна разработването на План за интегрирано развитие на община Ценово за периода 2021-2027 г.
28.04.2020
От днес в Община Ценово се приемат документи за актуализиране на здравноосигурителния статус
09.04.2020
Кметът на Община Ценово – Д-р Петър Петров подписа споразумение за партньорство и включване на община Ценово в Програма ROMACT
06.04.2020
Година и осем месеца Община Ценово изпълнява трансграничен проект ROBG-417
30.03.2020
Всички правоимащи лица може да изтеглят документите от сайта на Агенция за социално подпомагане
19.03.2020

Обяви

Предложение на кмета Допълване на т.1.1.1 Отдаване под наем за срок от 1 /една/ година на пасища и мери т. 1.2. Отдаване под аренда на земеделски земи за създаване отглеждане на трайни насаждения
10.07.2020
Прекратява се договор за наем на пасища и мери от общинския поземлен фонд.
09.07.2020
Справка относо постъпили предложения във връзка с проект на наредба №1
09.07.2020
Уведомява ме Ви, че на 28.06.2020 г от залез слънце до 10:00 часа на 29.06.2020г. Община Ценово ще проведе дезинсекционно мероприятие
26.06.2020
Уведомяваме Ви, че ВАРДМИЕКС ЕООД има следното Инвестиционно предложение
26.06.2020
Регистри на удостоверенията за въвеждане в експлоатация и разрешенията за строеж, издадени през 2019 и 2020 г.
22.06.2020
Справки относо постъпили предложения във връзка с проект на наредба №3 и наредба №11
22.06.2020
Предложение от кмета относно допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
17.06.2020
Със Заповеди на кмета на Община Ценово се определя спечелилият публичен търг
15.06.2020
Справка относо постъпили предложения във връзка с проект на Наредба №2
12.06.2020