Новини

НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ДЕЦА 116 111
18.10.2022
Обновяване на детския кът за игра на открито по проект „Ромакт“ от Програмата на Съвета на Европа
29.06.2022
Предоставянето на топъл обяд в Община Ценово приключва на 30.09.2021г.
28.09.2021
Закриваща пресконференция по проект ROBG-417
29.07.2021
32-ма нови потребители ползват услугата „Топъл обяд“ от 01.07.2021 г.
20.07.2021
През месец юни 2021 г. в Комуна Хотареле и Комуна Гряка, Република Румъния се проведоха обучения на доброволците на трите партньора по проект ROBG-417
16.06.2021
Приет е план за интегрирано развитие на община Ценово (2021-2027) г.
02.06.2021
Две години и десет месеца Община Ценово изпълнява проект ROBG-417 "Трансгранично партньорство между Ценово-Хотареле-Гряка срещу природни рискове
31.05.2021
Информация топъл обяд
31.03.2021
15 ноември - Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия
12.11.2020

Обяви

СЪОБЩЕНИЕ за одобряване на План – Сметка за очакваните разходи по дейности за чистотата в Община Ценово за 2023 г.
24.11.2022
Предложение за приемане на Наредба за изменение на Наредба 19
24.11.2022
Предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 3
24.11.2022
Общината като собственик и възложител е предприела действия по процедиране на проект Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП)
22.11.2022
Открива се процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година
22.11.2022
Издадена е Заповед № РД-11-184/21.11.2022г. на Кмета на Община Ценово за одобряване на проект Подробен устройствен план
22.11.2022
Справка за постъпили предложения във връзка с проект на Наредна 3
22.11.2022
Заповед за учредяване право на прокарване
18.11.2022
О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване
16.11.2022
Общината е предприела действия по процедиране на проект „Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ)
14.11.2022