Новини

ОБЩИНА ЦЕНОВО в подкрепа на организираната от БЧК кампания за материални дарения в помощ на пострадалите от земетресението в Турция и Сирия
08.02.2023
НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ДЕЦА 116 111
18.10.2022
Обновяване на детския кът за игра на открито по проект „Ромакт“ от Програмата на Съвета на Европа
29.06.2022
Предоставянето на топъл обяд в Община Ценово приключва на 30.09.2021г.
28.09.2021
Закриваща пресконференция по проект ROBG-417
29.07.2021
32-ма нови потребители ползват услугата „Топъл обяд“ от 01.07.2021 г.
20.07.2021
През месец юни 2021 г. в Комуна Хотареле и Комуна Гряка, Република Румъния се проведоха обучения на доброволците на трите партньора по проект ROBG-417
16.06.2021
Приет е план за интегрирано развитие на община Ценово (2021-2027) г.
02.06.2021
Две години и десет месеца Община Ценово изпълнява проект ROBG-417 "Трансгранично партньорство между Ценово-Хотареле-Гряка срещу природни рискове
31.05.2021
Информация топъл обяд
31.03.2021

Обяви

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба Съвместното командване на специалните операции
08.02.2023
О Б Я В А за провеждане на конкурс за офицери във Военно-географска служба
08.02.2023
О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба в представителните духови оркестри
08.02.2023
Обявени вакантни длъжности за военнослужещи във Военномедицинска академия
08.02.2023
Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка
06.02.2023
Констативен протокол
02.02.2023
Община Ценово обявява, че е издадена заповед за одобриажане на проект ПУП ИПР с. Кривина, обл. Русе
25.01.2023
Община Ценово обявява, че е постъпило заявление с внесен проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план регулация на УПИ VІ-698 в кв. 48 с. Ценово, общ. Ценово.
25.01.2023
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на обект ОС, с. Ценово
24.01.2023
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на обект ОС, с. Новград
24.01.2023