Новини

„РОМАКТ“ ще сътрудничи между местната власт и уязвимите общности в Ценовско
13.10.2020
С таблети се сдобиха 28 деца от ромската общност в община Ценово
31.07.2020
Две години Община Ценово реализира проект ROBG-417
29.07.2020
Година и единадесет месеца Община Ценово изпълнява трансграничен проект ROBG-417
30.06.2020
Община Ценово и Министерство на труда и социалната политика сключиха Договор за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ.
26.06.2020
28 деца от ромски произход в община Ценово ще получат таблети
25.06.2020
Община Ценово и Програма „Ромакт“ ще работят съвместно
03.06.2020
Община Ценово и Програма „Ромакт“ ще работят съвместно
03.06.2020
Партньорите по проект ROBG-417 подадоха Искане за удължаване срока на проекта с 6 месеца.
29.05.2020
Община Ценово подаде проектно предложение по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
29.04.2020

Обяви

Открива се процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване
20.10.2020
Предложение на кмета относно Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.
15.10.2020
Открива се процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване
08.10.2020
Обява към заинтересованите лица
07.10.2020
Открива се процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване
30.09.2020
Заповед във връзка с продажба на земя, частна общинска собственост
29.09.2020
Със Заповеди на кмета на Община Ценово се определят спечелилите публичен търг с явно наддаване
23.09.2020
Със Заповеди на кмета на Община Ценово се определят спечелилите публичен търг с тайно наддаване
23.09.2020
Одобрен е проект за Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) за канал дъждовни, битови и пречистени води
03.09.2020
Обявени са 167 вакантни длъжности за войници във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите
02.09.2020