Новини

Започна разработването на План за интегрирано развитие на община Ценово за периода 2021-2027 г.
28.04.2020
От днес в Община Ценово се приемат документи за актуализиране на здравноосигурителния статус
09.04.2020
Кметът на Община Ценово – Д-р Петър Петров подписа споразумение за партньорство и включване на община Ценово в Програма ROMACT
06.04.2020
Година и осем месеца Община Ценово изпълнява трансграничен проект ROBG-417
30.03.2020
Всички правоимащи лица може да изтеглят документите от сайта на Агенция за социално подпомагане
19.03.2020
В и К" гр. Русе информира за мерки за ограничаване разпространението на COVID-19
19.03.2020
Информация за коронавирус COVID-19. Как да се предпазим
10.03.2020
Проведе се шестата работна среща в Комуна Гряка по проект ROBG-417
26.02.2020
Набираме кандидати за обществени възпитатели за 2020 г.
04.02.2020
Вече година и половина Община Ценово реализира проект ROBG-417
29.01.2020

Обяви

Предложение на кмета относно допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
21.05.2020
Предложение на кмета относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на месните такси и цените на услуги
21.05.2020
Предложение на кмета относно приемане на Наредба № 11 за обема на живатновъдната дейност
20.05.2020
На основание Заповед № РД-11- 074 от 13.05.2020 г. на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публичен търг
15.05.2020
Община Ценово ще проведе дезинсекционно мероприятие – третиране срещу комари
15.05.2020
Обявление за прием на документи от кандидати за персонал и потребители
13.05.2020
Предложение на кмета за приемане на наредба за изменение на Наредба № 2
12.05.2020
Община Ценово Ви уведомява, че в периода 11-14.05.2020г. ЕТ „Галина Александрова - Галя“ ще проведе третиране на пшеница срещу плевели
08.05.2020
ПРОТОКОЛИ във връзка Заповед № 113 от 13.04.2020г. на кмета на Община Ценово за предоставяне и ползване поземлени имоти общинска собственост,
27.04.2020
Община Ценово Ви уведомява, че в периода 10-14.04.2020г. ЕТ „Галина Александрова - Галя“ ще проведе третиране на пшеница срещу плевели
09.04.2020