Новини

Предоставянето на топъл обяд в Община Ценово приключва на 30.09.2021г.
28.09.2021
Закриваща пресконференция по проект ROBG-417
29.07.2021
32-ма нови потребители ползват услугата „Топъл обяд“ от 01.07.2021 г.
20.07.2021
През месец юни 2021 г. в Комуна Хотареле и Комуна Гряка, Република Румъния се проведоха обучения на доброволците на трите партньора по проект ROBG-417
16.06.2021
Приет е план за интегрирано развитие на община Ценово (2021-2027) г.
02.06.2021
Две години и десет месеца Община Ценово изпълнява проект ROBG-417 "Трансгранично партньорство между Ценово-Хотареле-Гряка срещу природни рискове
31.05.2021
Информация топъл обяд
31.03.2021
15 ноември - Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия
12.11.2020
„РОМАКТ“ ще сътрудничи между местната власт и уязвимите общности в Ценовско
13.10.2020
С таблети се сдобиха 28 деца от ромската общност в община Ценово
31.07.2020

Обяви

В Община Ценово е получено Инвестиционно намерение - с. Новград
29.11.2021
В Община Ценово е получено Инвестиционно намерение - с. Пиперково
29.11.2021
В Община Ценово е получено Инвестиционно намерение - с. Долна Студена
29.11.2021
Покана-обявление за обществено обсъждане на ОПР
25.11.2021
Предложение на кмета относно одобряване на План-сметкаи определяне на "Такса битови отпадъци" 2022
25.11.2021
Заповед за търг с тайно наддаване за продажба на имот в с. Кривина
19.11.2021
Предложение на кмета за приемане на Наредба за изменение на Наредба №2
10.11.2021
Разкрита процедура по обявяване на 42(четиридесет и две) вакантни длъжности
08.11.2021
Разкрита е процедура по обявяване на вакантна длъжност за Психолог във в.ф 54300-София
08.11.2021
Обява за търг с явно наддаване за земеделска земя - пасища и мери
08.11.2021