Новини

Закриваща пресконференция по проект ROBG-417
29.07.2021
32-ма нови потребители ползват услугата „Топъл обяд“ от 01.07.2021 г.
20.07.2021
През месец юни 2021 г. в Комуна Хотареле и Комуна Гряка, Република Румъния се проведоха обучения на доброволците на трите партньора по проект ROBG-417
16.06.2021
Приет е план за интегрирано развитие на община Ценово (2021-2027) г.
02.06.2021
Две години и десет месеца Община Ценово изпълнява проект ROBG-417 "Трансгранично партньорство между Ценово-Хотареле-Гряка срещу природни рискове
31.05.2021
Информация топъл обяд
31.03.2021
15 ноември - Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия
12.11.2020
„РОМАКТ“ ще сътрудничи между местната власт и уязвимите общности в Ценовско
13.10.2020
С таблети се сдобиха 28 деца от ромската общност в община Ценово
31.07.2020
Две години Община Ценово реализира проект ROBG-417
29.07.2020

Обяви

Провеждане на Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии – общинска собственост.
24.09.2021
Провеждане на Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии – общинска собственост ЗА МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ
24.09.2021
Общинска администрация Ценово провежда анкетно проучване по въпросите, свързани с опазването на околната среда на територията на общината
21.09.2021
С Ъ О Б Щ Е Н И Е за Информационни срещи на Областен информационен център - Русе «Новите Програми с европейско финансиране 2021-2027 и предстоящи възможности за кандидатстване»
23.08.2021
Офис за военен отчет-Община Ценово Ви информира, че е разкрита процедура по обявяване на 24 вакантни длъжности в Националната гвардейска част
20.08.2021
Мерки за пожарна безопасност
13.08.2021
Офис за военен отчет-Община Ценово Ви информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 1(една) вакантна длъжност за офицер във военно формирование
12.08.2021
Офис за военен отчет-Община Ценово Ви информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 3(три) вакантни длъжности.
12.08.2021
Предложение на кмета относно приемане на Наредба за изменение на Наредба №14
11.08.2021
Заповеди на Областна дирекция "Земеделие" гр. Русе
05.08.2021