Новини

15 ноември - Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия
12.11.2020
„РОМАКТ“ ще сътрудничи между местната власт и уязвимите общности в Ценовско
13.10.2020
С таблети се сдобиха 28 деца от ромската общност в община Ценово
31.07.2020
Две години Община Ценово реализира проект ROBG-417
29.07.2020
Година и единадесет месеца Община Ценово изпълнява трансграничен проект ROBG-417
30.06.2020
Община Ценово и Министерство на труда и социалната политика сключиха Договор за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ.
26.06.2020
28 деца от ромски произход в община Ценово ще получат таблети
25.06.2020
Община Ценово и Програма „Ромакт“ ще работят съвместно
03.06.2020
Община Ценово и Програма „Ромакт“ ще работят съвместно
03.06.2020
Партньорите по проект ROBG-417 подадоха Искане за удължаване срока на проекта с 6 месеца.
29.05.2020

Обяви

Предложение на кмета относно одобряване на План-сметкаи определяне на "Такса битови отпадъци"
25.11.2020
Определя се спечелилия публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година
18.11.2020
ОБЯВА за провеждане на конкурс за заемане на офицерска длъжност във военно формирование 26400 - Благоевград
11.11.2020
Със заповед на кмета се определя спечелилия публичен търг с тайно наддаване
06.11.2020
Обявени са 18 вакантни длъжности за войници във военни формирования
05.11.2020
Уведомяваме Ви, че в Община Ценово е получено Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда
03.11.2020
Уведомяваме Ви че към настоящия момент тече процедура по преценяване необходимостта от ОВОС
03.11.2020
Заповед № 176 от 08.10.2020 във връзка с честотата на извършване на услугите по сметосъбиране
29.10.2020
Със заповеди на кмета на Община Ценово се определят спечелилите публичен търг с явно наддаване
28.10.2020
Открива се процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване
20.10.2020