Новини

С таблети се сдобиха 28 деца от ромската общност в община Ценово
31.07.2020
Две години Община Ценово реализира проект ROBG-417
29.07.2020
Година и единадесет месеца Община Ценово изпълнява трансграничен проект ROBG-417
30.06.2020
Община Ценово и Министерство на труда и социалната политика сключиха Договор за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ.
26.06.2020
28 деца от ромски произход в община Ценово ще получат таблети
25.06.2020
Община Ценово и Програма „Ромакт“ ще работят съвместно
03.06.2020
Община Ценово и Програма „Ромакт“ ще работят съвместно
03.06.2020
Партньорите по проект ROBG-417 подадоха Искане за удължаване срока на проекта с 6 месеца.
29.05.2020
Община Ценово подаде проектно предложение по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
29.04.2020
Започна разработването на План за интегрирано развитие на община Ценово за периода 2021-2027 г.
28.04.2020

Обяви

Одобрен е проект за Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) за канал дъждовни, битови и пречистени води
03.09.2020
Обявени са 167 вакантни длъжности за войници във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите
02.09.2020
Открива се процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване
27.08.2020
ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНА ТРЪЖНАТА ПРОЦЕДУРА
26.08.2020
Открива се процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване
25.08.2020
Със заповед на кмета се прекратява съсобствеността между Община Ценово и ВАРДИМЕКС ЕООД
19.08.2020
Община Ценово ще проведе дезинсекционно мероприятие
12.08.2020
Открива се процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване
11.08.2020
Със заповеди на кмета на Община Ценово се определят спечелилите публичен търг с явно наддаване
10.08.2020
Заповеди по чл.37 ал.1 от ЗСПЗЗ
06.08.2020