Новини

Община Ценово и "Ротари клуб" гр. Русе организират безплатно кръвно изследване на стойностите и наличието на туморен маркер на простатната жлеза при мъжете
09.03.2023
ОБЩИНА ЦЕНОВО в подкрепа на организираната от БЧК кампания за материални дарения в помощ на пострадалите от земетресението в Турция и Сирия
08.02.2023
НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ДЕЦА 116 111
18.10.2022
Обновяване на детския кът за игра на открито по проект „Ромакт“ от Програмата на Съвета на Европа
29.06.2022
Предоставянето на топъл обяд в Община Ценово приключва на 30.09.2021г.
28.09.2021
Закриваща пресконференция по проект ROBG-417
29.07.2021
32-ма нови потребители ползват услугата „Топъл обяд“ от 01.07.2021 г.
20.07.2021
През месец юни 2021 г. в Комуна Хотареле и Комуна Гряка, Република Румъния се проведоха обучения на доброволците на трите партньора по проект ROBG-417
16.06.2021
Приет е план за интегрирано развитие на община Ценово (2021-2027) г.
02.06.2021
Две години и десет месеца Община Ценово изпълнява проект ROBG-417 "Трансгранично партньорство между Ценово-Хотареле-Гряка срещу природни рискове
31.05.2021

Обяви

Съобщение за планов ремонт на железния път на ЖП прелез гара Бяла на 30.03.2023
29.03.2023
Обява за провеждане на конкурс в Националната гвардейска част
28.03.2023
О Б Я В А за Процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване
24.03.2023
Съобщение за проект за Изменение на план регулация с. Белцов, общ. Ценово.
24.03.2023
В административната сграда на Община Ценово е изложен проект за изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ ІІ-286, Х-287, ІІІ-288 и І-285 в кв. 59 по плана на с. Караманово, обл. Русе.
21.03.2023
Община Ценово одобрява задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ и разрешава изработване на Подробен устройствен план (ПУП)
17.03.2023
На 22.03.2023г от 09:00 до 17:00 часа ще се извърши прекъсване на автомобилното движение между гара Бяла и с. Ценово
16.03.2023
Заповед за учредяване право на прокарване за: „Изграждане на трасе за външно електрозахранване до нов трансформаторен пост тип БКТП
16.03.2023
Община Ценово кани местната общност на публична дискусия относно планирането на социалните услуги
14.03.2023
Одобрен е проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за имот в местността „Стопански двор 1“ по КККР на с. Долна Студена, общ. Ценово.
13.03.2023