Новини

Община Ценово и "Ротари клуб" гр. Русе организират безплатно кръвно изследване на стойностите и наличието на туморен маркер на простатната жлеза при мъжете
09.03.2023
ОБЩИНА ЦЕНОВО в подкрепа на организираната от БЧК кампания за материални дарения в помощ на пострадалите от земетресението в Турция и Сирия
08.02.2023
НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ДЕЦА 116 111
18.10.2022
Обновяване на детския кът за игра на открито по проект „Ромакт“ от Програмата на Съвета на Европа
29.06.2022
Предоставянето на топъл обяд в Община Ценово приключва на 30.09.2021г.
28.09.2021
Закриваща пресконференция по проект ROBG-417
29.07.2021
32-ма нови потребители ползват услугата „Топъл обяд“ от 01.07.2021 г.
20.07.2021
През месец юни 2021 г. в Комуна Хотареле и Комуна Гряка, Република Румъния се проведоха обучения на доброволците на трите партньора по проект ROBG-417
16.06.2021
Приет е план за интегрирано развитие на община Ценово (2021-2027) г.
02.06.2021
Две години и десет месеца Община Ценово изпълнява проект ROBG-417 "Трансгранично партньорство между Ценово-Хотареле-Гряка срещу природни рискове
31.05.2021

Обяви

Открива процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот в село Караманово
29.05.2023
протокол по заявление за Право на прокарване
25.05.2023
Заповед за прекратяване на съсобственост Новград
23.05.2023
Уведомление до собствениците на поземлени имоти 74, 73 и 76 в кв. 37 по кадастралния план на с. Долна Студена, Община Ценово
22.05.2023
Одобрен е проект за ПУП- Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ ІІІ-383 в кв. 36 по плана на с. Ценово
19.05.2023
Уведомяваме Ви, че на 26.05.2023г. от 20:00 часа Община Ценово ще проведе наземно третиране срещу комари
19.05.2023
Обявления на разрешенията за строеж през 2023
12.05.2023
Обявления на разрешенията за строеж през 2022
12.05.2023
О Б Я В А за провеждане на конкурс на 27.06.2023г. и 28.06.2023г. във в. ф. 54800-Национална гвардейска част, гр. София
11.05.2023
Със Заповед № РД – 11 – 068 от 09.05.2023 г. на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 / пет / години
09.05.2023