Новини

Обновяване на детския кът за игра на открито по проект „Ромакт“ от Програмата на Съвета на Европа
29.06.2022
Предоставянето на топъл обяд в Община Ценово приключва на 30.09.2021г.
28.09.2021
Закриваща пресконференция по проект ROBG-417
29.07.2021
32-ма нови потребители ползват услугата „Топъл обяд“ от 01.07.2021 г.
20.07.2021
През месец юни 2021 г. в Комуна Хотареле и Комуна Гряка, Република Румъния се проведоха обучения на доброволците на трите партньора по проект ROBG-417
16.06.2021
Приет е план за интегрирано развитие на община Ценово (2021-2027) г.
02.06.2021
Две години и десет месеца Община Ценово изпълнява проект ROBG-417 "Трансгранично партньорство между Ценово-Хотареле-Гряка срещу природни рискове
31.05.2021
Информация топъл обяд
31.03.2021
15 ноември - Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия
12.11.2020
„РОМАКТ“ ще сътрудничи между местната власт и уязвимите общности в Ценовско
13.10.2020

Обяви

Общински съвет Ценово одобрява задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ и дава съгласие за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/
08.08.2022
Съобщение за разрешаване изграждането и експлоатацията на предприятие
03.08.2022
Със Заповед на Кмета на Община Ценово е одобрен проект за изменение на кадастрален план на имот пл.№ 454, кв.15, с. Ценово, общ. Ценово.
02.08.2022
Заповед спечелил след отказ
26.07.2022
Заповед № РД – 11 – 107 от 26.07. 2022 година на Кмета на Община Ценово за определяне на СПЕЧЕЛИЛ публичен търг
26.07.2022
Заповед № РД – 11 – 106 от 26.07. 2022 година на Кмета на Община Ценово за определяне на СПЕЧЕЛИЛ публичен търг
26.07.2022
Заповед № РД – 11 – 105 от 26.07. 2022 година на Кмета на Община Ценово за определяне на СПЕЧЕЛИЛ публичен търг
26.07.2022
Заповед № РД – 11 – 104 от 26.07. 2022 година на Кмета на Община Ценово за определяне на СПЕЧЕЛИЛ публичен търг
26.07.2022
Заповед № РД – 11 – 103 от 26.07. 2022 година на Кмета на Община Ценово за определяне на СПЕЧЕЛИЛ публичен търг
26.07.2022
Открива се процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на Поземлен имот с идентификатор 20849.14.67
25.07.2022