Новини

15 ноември - Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия
12.11.2020
„РОМАКТ“ ще сътрудничи между местната власт и уязвимите общности в Ценовско
13.10.2020
С таблети се сдобиха 28 деца от ромската общност в община Ценово
31.07.2020
Две години Община Ценово реализира проект ROBG-417
29.07.2020
Година и единадесет месеца Община Ценово изпълнява трансграничен проект ROBG-417
30.06.2020
Община Ценово и Министерство на труда и социалната политика сключиха Договор за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ.
26.06.2020
28 деца от ромски произход в община Ценово ще получат таблети
25.06.2020
Община Ценово и Програма „Ромакт“ ще работят съвместно
03.06.2020
Община Ценово и Програма „Ромакт“ ще работят съвместно
03.06.2020
Партньорите по проект ROBG-417 подадоха Искане за удължаване срока на проекта с 6 месеца.
29.05.2020

Обяви

Община Ценово обявява процедура за подбор на Здравен медиатор
19.01.2021
Община Ценово разкрива нова социална услуга "Асистентска подкрепа"
11.01.2021
Покана за Пазарно проучване
11.01.2021
Регистри на обекти на територията на Община Ценово
07.01.2021
Уведомяваме Ви, че в Община Ценово е получено Инвестиционно намерение
07.01.2021
С Решение № 137 от 29.12.2020год. на Общински съвет Ценово разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/
05.01.2021
Със Заповед №РД-11/01 от 04.01.2021г., на кмета на Община Ценово се определя спечелилия публичен търг с явно наддаване
05.01.2021
Заповед на кмета на Община Ценово за отмяна на Заповед № 177 от 09.10.2020
04.01.2021
Община Ценово обявява прием на документи за „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Ценово”
04.01.2021
Предложение на Кмета относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 01.01.2021г. – 31.12.2021 г.
22.12.2020