Новини

Предоставянето на топъл обяд в Община Ценово приключва на 30.09.2021г.
28.09.2021
Закриваща пресконференция по проект ROBG-417
29.07.2021
32-ма нови потребители ползват услугата „Топъл обяд“ от 01.07.2021 г.
20.07.2021
През месец юни 2021 г. в Комуна Хотареле и Комуна Гряка, Република Румъния се проведоха обучения на доброволците на трите партньора по проект ROBG-417
16.06.2021
Приет е план за интегрирано развитие на община Ценово (2021-2027) г.
02.06.2021
Две години и десет месеца Община Ценово изпълнява проект ROBG-417 "Трансгранично партньорство между Ценово-Хотареле-Гряка срещу природни рискове
31.05.2021
Информация топъл обяд
31.03.2021
15 ноември - Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия
12.11.2020
„РОМАКТ“ ще сътрудничи между местната власт и уязвимите общности в Ценовско
13.10.2020
С таблети се сдобиха 28 деца от ромската общност в община Ценово
31.07.2020

Обяви

Обява за започване процедура по първия прием на български граждани за срочна служба в доброволния резерв
21.10.2021
Запожед на кмета за определяне на СПЕЧЕЛИЛ публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии собственост на Община Ценово ОБЕКТ № 1
19.10.2021
Запожед на кмета за определяне на СПЕЧЕЛИЛ публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии – общинска собственост ЗА МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ ОБЕКТ № 1
19.10.2021
В Община Ценово е получено Инвестиционно намерение
14.10.2021
В Община Ценово е получено Инвестиционно намерение
14.10.2021
Получено Инвестиционно намерение за водовземане от река Янтра и изграждане на система за капково напояване в с. с. Новград
08.10.2021
Получено Инвестиционно намерение за водовземане от река Янтра и изграждане на система за капково напояване в с. Долна Студена
08.10.2021
Публичен търг с явно наддаване за земеделска земя – пасища и мери на Община Ценово
06.10.2021
Офис за военен отчет-Община Ценово Ви информира, че започва процедура по първия прием на български граждани за срочна служба в доброволния резерв
30.09.2021
Провеждане на Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии – общинска собственост.
24.09.2021