Новини

Предоставянето на топъл обяд в Община Ценово приключва на 30.09.2021г.
28.09.2021
Закриваща пресконференция по проект ROBG-417
29.07.2021
32-ма нови потребители ползват услугата „Топъл обяд“ от 01.07.2021 г.
20.07.2021
През месец юни 2021 г. в Комуна Хотареле и Комуна Гряка, Република Румъния се проведоха обучения на доброволците на трите партньора по проект ROBG-417
16.06.2021
Приет е план за интегрирано развитие на община Ценово (2021-2027) г.
02.06.2021
Две години и десет месеца Община Ценово изпълнява проект ROBG-417 "Трансгранично партньорство между Ценово-Хотареле-Гряка срещу природни рискове
31.05.2021
Информация топъл обяд
31.03.2021
15 ноември - Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия
12.11.2020
„РОМАКТ“ ще сътрудничи между местната власт и уязвимите общности в Ценовско
13.10.2020
С таблети се сдобиха 28 деца от ромската общност в община Ценово
31.07.2020

Обяви

Със заповед се определя спечелилият публичен търг с явно наддаване за отдаване на земеделски земи
12.05.2022
В Община Ценово е получено съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, във връзка с откриване на процедура по водовземане
12.05.2022
Заповед за определяне спечелилият публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на помещение
11.05.2022
В Община Ценово е получено съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, във връзка с откриване на процедура по водовземане
11.05.2022
Разкрита е процедура по обявяване на 155 войнишки длъжности за приемане на военна служба
10.05.2022
Обва за 7 войнишки и 120 длъжности във военни формирования от Военноморските сили
10.05.2022
Заповед на кмета за определяне на спечелилия публичен търг с тайно натдаване за продайба на имот в Джюлюница
10.05.2022
Обява за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили
04.05.2022
Обява за провеждане на конкурс с кандидати за приемане на 20 (двадесет) сержанти/старшини, оркестранти на военна служба
04.05.2022
Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба в НВУ „Васил Левски“ – гр.Велико Търново
04.05.2022