09.09.2013

Заповеди № 089 >>  и  № 090 >> за обявяване на спечелилите в публични търгове с явно надаване проведени на 15.08.2013 г. 

Заповед № 086 >>  за обявяване на спечелил в публичен търг с явно надаване проведен на 28.08.2013 г.