01.02.2013 

Заповеди 008 и 009 от 01.02.213 г. на Кмета на Община Ценово във връзка с промяна на плана за застрояване и регулация на с. Ценово и с. Долна студена.