10.10.2013

Заповеди на одобрените от областна дирекция "земеделие" Русе споразумения за ползване по чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2013/2014 година.
Заповеди >>