05.08.2021

ЗАПОВЕДИ

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" гр. РУСЕ

Заповеди на Областна дирекция "Земеделие" гр. Русе по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ за определяне на комисиите, които ще ръководят процеса по сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи между собственици и/или ползватели за землищата на територията на общината за стопанската 2021/2022 година.

прочети подробно >>