11.10.2013

 
Заповеди на Кмета на Община Ценово за определяне на спечелили конкурс за обществен превоз на пътници.
 
Заповед 115.pdf
Заповед 116.pdf