31.07.2013

Заповеди на Директора на ОД "Земеделие" - Русе за назначаване на комисия с правно основание чл.37в, ал.1 от ЗСИЗЗ за землищата на територията на Община Ценово.

Заповеди>>