21.07.2022г.

ЗАПОВЕД

Заповед №РД-11-100/21.07.2022г. на Кмета на община Ценово с която се отменя Заповед №РД-11-084/16.06.2022г. на Кмета на община Ценово. 

Заповед № РД-11-100>>