26.07.2022

ЗАПОВЕД СПЕЧЕЛИЛ СЛЕД ОТКАЗ

След отказ от класирания на първо място участник „Сортови семена – Вардим“ АД за сключване на договор за аренда на земеделска земя общинска собственост, за срок от 5 /пет/ години, определям за спечелил класиралия се на второ място в тръжната процедура ЕТ „Агро – Светлозар Дичевски“, ЕИК: 103753164, със Заповед № РД – 11 – 102 от 25.07. 2022.
 
Заповед >>