16.06.2022

ЗАПОВЕД

           Със Заповед №РД-11/083 от 15.06.2022г., на кмета на Община Ценово се прекратява едностранно договор за наем на пасища и мери, сключен между Община Ценово и наемателя Атанаска Великова Тончева.

Заповед №РД-11/083 >>