06.12.2019

Заповед РД-11 -169 от 06.12.2019 на Кмета на Община Ценово с която се забранява продажбата и употребата на пиротехнически средства!

Виж заповедта