21.06.2022

ЗАПОВЕД

Със Заповед №РД-11/ 087 от 16.06.2022г., на кмета на Община Ценово се назначава Комисия по чл. 210 от ЗУТ, която да разглада постъпилото заявление и приложината документация и определи размера и изплащането на обезщетение за правото на прокарване по реда на чл. 210 ал.1 от ЗУТ.

Заповед №РД-11/087>>