09.04.2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Във връзка с получени уведомителни писма, относно провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Ценово Ви уведомява, че в периода 10-14.04.2020г. ЕТ „Галина Александрова - Галя“ ще проведе третиране на пшеница срещу плевели с препарат Хербицид „Секатор“.
Моля да се  предприемат необходимите мерки за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне.
Уведомително писмо 1565
Уведомително писмо 1566