На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии /ДВ бр. 3/2006г./

УВЕДОМЯВАМЕ:

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме постъпили инвестиционни предложения във връзка с Проекти за почистване, озеленяване и възстановяване на зони за отдих, зелени площи и градинки в селата от Община Ценово 

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено

Прочети подробно >>