05.04.2021

У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно предложение

Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия в с. Джулюница, община Ценово, подстанция и необходимата линейна инфраструктура за връзка с мрежата"

цялото уведомление >>