03.11.2020

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме Ви, че в Община Ценово е получено Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за Инвестиционно предложение „Оборудване и експлоатация на производствена сграда за отглеждане на свине – майки и свине за угояване с капацитет до  50 места за свине – майки и до 500 свине за угояване, с възложител Д. Димитрова.

Всички, които желаят да се запознаят с инвестиционното предложение и да  изразят мнения и становища могат да го направят в сградата на Община Ценово, ул. „Цар Освободител” № 66, пощенски код 7139 , Кметство Долна Студена, ул. „Асен Илиев“ 48 или в РИОСВ – Русе,  „Придунавски булевард”, № 20, пощенски код 7000

Инвестиционно предложение