03.11.2020

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме Ви че към настоящия момент тече процедура по преценяване необходимостта от ОВОС за Инвестиционно предложение за изработване на идеен проект за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води – с. Ценово, заедно с довеждащ път, довеждащ водопровод и заустващ колектор, както и канализационна мрежа и помпени станции в с. Ценово  и с. Долна Студена и довеждащи колектори до пречиствателна станция за отпадъчни води“  

Всички, които желаят да се запознаят с документацията по гореописаната процедура и изразят мнения и становища могат да го направят в сградата на Община Ценово, ул. „Цар Освободител” № 66, пощенски код 7139 , Кметство Долна Студена или в РИОСВ – Русе,  „Придунавски булевард”, № 20, пощенски код 7000

Приложение № 1 
ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА