24.11.2016

Участие в изложба със собственоръчно изработени изделия и в концерт с две музикални изпълнения.

На 25.11.2016 г. и на 26.11.2016 г. потребителите на „Дневен център за възрастни хора с увреждания” с.Ценово ще участват в изложба със собственоръчно изработени изделия и в концерт с две  музикални изпълнения. Мероприятието ще се проведе в гр. Русе в сградата на Областна администрация по повод ежегодният фестивал „Светът е за всички”, който дава възможност за изява на хората с увреждания от областта.

Прочети подробно