30.06.2017

„Местната инициативна група Ценово – Свищов“ 

ПОКАНА

Свикване на общо събрание на „Местната инициативна група Ценово – Свищов“ на 02.08.2017 /сряда/ от 11.30 часа в заседателната зала на Общински съвет Ценово. 

ПОКАНА