На 20.09.2012 г. община Ценово преведе по сметката на МБАЛ "Юлия Вревска" ЕООД - гр. Бяла субсидия за осъществяване на болнична помощ в размер на 5000 лв. 
Средствата са от предвидените в бюджета на общината за 2012 г., приет на 18.05.2012 г. с решение 78 от протокол №12 на Общински съвет - Ценово.