11.03.2024
СПРАВКА
 Към наредба за изменение и дъпълнение на Наредба № 8 за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Ценово.

Справка 98 >>