28.01.2019

Шести месец Община Ценово успешно реализира проект ROBG-417 
„ТРАНСГРАНИЧНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЦЕНОВО – ХОТАРЕЛЕ - ГРЯКА СРЕЩУ ПРИРОДНИ РИСКОВЕ"

 

Информация относно изпълнението на дейностите по проекта