27.10.2023

 ЗАПОВЕД

      Сформирам комисия, която да извърши проверка по реда на чл. 99б, ал.1 – ал.3 от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/ за установяване дали са спазени изискванията на чл.92, ал.10 от ЗГР /за максималния брой на лицата, които могат да бъдат регистрирани на един и същ жилищен адрес

Заповед №-336 >>