НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

 

ВЪПРОС

ОТГОВОР

1. Къде са публикувани банковите сметки на община Ценово?

Информацията е достъпна на следния линк: https://www.tsenovo.eu/services

2. Как мога да проверя колко данъци дължа?

Можете да проверите вашите данъчни задължения на място в отдел „Местни данъци и такси“ на адрес с. Ценово, ул. „Цар Освободител“ №66. Можете да направите проверката и онлайн през сайта на община Ценово на следния линк: https://www.tsenovo.eu/services/eservices

3. Как мога да си платя данъците към Община Ценово?

- Чрез банков превод по банкова сметка на община Ценово.

- По електронен път с банкова карта чрез виртуален ПОС терминал;

- На гише в салона на отдел „Местни данъци и такси“ на адрес: с. Ценово, ул. „Цар Освободител“ №66  в брой или с банкова карта (ПОС терминал);

- На касите на EasyPay в страната;

- Чрез пощенски запис или на касите на ТП „Български пощи” ЕАД.

4. Какво е работното време на Центъра за административно обслужване?

Работното време на центъра за административно обслужване на граждани е от 08:00 ч. до 17:00 ч., без прекъсване.

На основание Наредбата за административното обслужване, чл. 10, ал. 4, когато има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

5. Как и къде мога да подам сигнал с оплакване за нередности или похвала?

Сигнал с оплакване/похвала във връзка с административното обслужване, незаконни, неправилни или пораждащи съмнение за корупция действия или бездействия на служители от администрацията можете да подадете:

- на място в ЦАО, адрес с. Ценово, ул. „Цар Освободител“ №66,  като се обърнете към служителите ни. При необходимост поискайте да Ви свържат със специалист по съответния казус;

- на имейл obshtina@tsenovo.bg;

- в кутията за мнения и предложения, намираща се в сградата на Община Ценово – 1 –ви етаж партер;

- чрез анкетни карти в ЦАО и в отдел „Местни данъци и такси“